ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ Advance Vending


ทางเลือกให้กับคนยุคใหม่!! ด้วยการใช้นวัตกรรม Vending Machine เพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ ต้องบอกว่า..เป็นสิ่งที่กำลังเข้ามาตอบโจทย์ความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งานที่ผ่านไปมา


หากคุณต้องการเริ่มต้นลงทุนด้านธุรกิจตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine)
Advance Vending เราพร้อมให้คำปรึกษา

สินค้าขายดี

รุ่น Pro

ไม่มีลิฟท์รับสินค้า อุณหภูมิต่ำสุด 3

รายละเอียดเพิ่มเติม

รุ่น Ultra

มีลิฟท์รับสินค้าอุณหภูมิต่ำสุด 3

รายละเอียดเพิ่มเติม

รุ่น Ultra+

มีลิฟท์รับสินค้า อุณหภูมิต่ำสุด -10

รายละเอียดเพิ่มเติม

รุ่น ultra+ พร้อมไมโครเวฟ

มีลิฟท์รับสินค้า อุณหภูมิต่ำสุด -10

รายละเอียดเพิ่มเติม

รุ่น Extra

มีลิฟท์รับสินค้า อุณหภูมิต่ำสุด 3

รายละเอียดเพิ่มเติม