จากนมอัดเม็ดสู่ "ตู้ไอศกรีมนมจิตรลดา" เจ้าแรกในไทย


จากนมอัดเม็ดสู่ตู้ไอศกรีมอัตโนมัติ เจ้าแรกในไทย โดยคุณวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) ได้ให้สัมภาษณ์รายการการตลาดเงินล้าน ช่อง TNN