สื่อ SME Thailand Online ให้ความสนใจเรื่อง ส่องเทรนด์ธุรกิจตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติเมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา บมจ. แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส นำทีมโดยผู้บริหาร คุณวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ และพนักงาน ร่วมทอดผ้าป่า สมทบทุนสร้างเสาอุโบสถ ชั้นที่ 2 และมหาเจดีย์ วัดวชิรธรรมมาวาส (ลาดกระบัง) วัดเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 4
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทางวัดจะสามารถทำสังฆกรรมหรือพิธีของสงฆ์ รวมไปถึงพิธีการบวชพระที่ต้องบวชในโบสถ์ได้ตามพระวินัยกำหนด